Thông báo lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng thương mại lớn áp dụng từ ngày 24/8/2023