Thông báo lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng thương mại lớn áp dụng từ ngày 21/6/2023