Đại hội có sự tham dự của 247 đại biểu ưu tú được bầu tại Đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 100.000 đoàn viên, người lao động ngành điện.

Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trải qua lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển. Từ năm 1981 đến nay, các thế hệ Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam (tiền thân là Ban Chấp hành Công đoàn Điện - Than Việt Nam) đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của CBCNV ngành điện.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội sẽ thảo luận tham gia vào báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam Khóa V về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI và quyết nghị những vấn đề quan trọng khác.

Tại Đại hội Công đoàn EVNFinance ngày 15/5/2023 đã bầu ra các đồng chí sau sẽ tham dự Đại hội Công đoàn EVN:

1. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Trịnh Thị Hồng Lê – Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Đ/c Mai Ngọc Thắng - Ủy viên BCH Công đoàn

Xin chúc Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam thành công rực rỡ.