Ngay trên sân khấu, Ban Lãnh đạo Công ty đã thắp lên ngọn đuốc biểu trưng cho cột mốc 15 năm của EVNFinance – 15 năm với sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng vươn lên; 15 năm với sự đồng hành, góp sức, cống hiến của tập thể cán bộ nhân viên EVNFinance. Hơn hết còn là ngọn đuốc thể hiện cho niềm tin của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên EVNFinance vào một tương lai thành công hơn, rực rỡ hơn, ngọn đuốc của khát khao, trí tuệ và bản lĩnh của người EVNFinance.

Ngay sau khi ngọn đuốc được thắp lên, các thành viên Ban Lãnh đạo gồm: ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, ông Mai Danh Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT, ông Lê Long Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, ông Đào Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc, bà Tôn Thị Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc và ông Lê Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đã có tiết mục đánh trống như một món quà tinh thần đầy bất ngờ.

Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền đã kêu gọi tinh thần quyết tâm của CBNV EVNFinance. Theo ông, đây là giai đoạn quan trọng của công ty trước những thách thức và vận hội mới, vì vậy: “Dù thách thức vẫn còn. Dù khó khăn vẫn hiện hữu. Hãy nỗ lực bằng tất cả trái tim, trí tuệ và khả năng của mỗi người. Để từ mỗi ngọn đuốc nhỏ sẽ bùng lên ngọn lửa lớn của khát khao và sức mạnh tập thể”.