Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Bà Tôn Thị Hải Yến

24/10/2023

Chi tiết

Giải trình biến động kết quả Hoạt động kinh doanh Quý III/2023 so với cùng kỳ năm 2022

20/10/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

19/10/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Mai Danh Hiền

16/10/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch quyền cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

16/10/2023

Chi tiết

Thông báo Giao dịch quyền cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phạm Trung Kiên

16/10/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết triển khai Chương trình ESOP

13/10/2023

Chi tiết

EVNFinance thông báo về việc sở hữu quyền mua cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

27/09/2023

Notice No. 389 regarding the Shareholders' rights to buy EVF shares

Form 1 - Registration certificate to buy shares

Form 2 - Application for transfer of the right to buy shares

Công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh thông tin trong hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

26/09/2023

Details

Công bố thông tin bất thường về việc nhận được công văn thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng EVF của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

26/09/2023

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội