Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT bất thường về việc Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

02/11/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber

01/11/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Bà Tôn Thị Hải Yến

01/11/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu ESOP

31/10/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

31/10/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Mai Danh Hiền

31/10/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phạm Trung Kiên

31/10/2023

Chi tiết

CBTT về việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

25/10/2023

1. Thông báo về việc đăng ký giao dịch trái phiếu

2. Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên

3. Nghị quyết về việc phê duyệt đăng ký trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CBTT bất thường về việc Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết giao dịch với người có liên quan của người nội bộ - Thành viên HĐQT Lê Mạnh Linh

24/10/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

24/10/2023

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội