Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Trưởng Ban Kiểm soát Lê Long Giang

24/11/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Tống Nhật Linh

22/11/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc phân phối chào bán cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc thực hiện không hết quyền mua

18/11/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền

16/11/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Tôn Thị Hải Yến

15/11/2023

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - TV HĐQT Lê Mạnh Linh

15/11/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ

10/11/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết Thông qua kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/11/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

03/11/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

02/11/2023

Công văn CBTT bất thường về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Nghị quyết phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội