Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT bất thường về việc thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Thành viên HĐQT Lê Mạnh Linh

22/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh hạn mức giao dịch nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành chứng chỉ tiền gửi với người có liên quan của Người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

21/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc HĐQT ban hành nghị quyết về việc thay đổi tài khoản phong tỏa

20/09/2023

Chi tiết

CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

19/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về giao dịch với người có liên quan của người nội bộ

15/09/2023

Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

14/09/2023

Chi tiết

CBTT: Thông báo về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

11/09/2023

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo v/v chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch tăng vốn

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

06/09/2023

Chi tiết

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

06/09/2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

05/09/2023

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội